close

Фізичний розвиток хлопчиків

Зріст хлопчиків при народженні становить на сьогодні в середньому 50—51 см, маса тіла — 3,5 кг, окружність грудної клітки — 36—37 см. Кожен з цих показників приблизно на 2—3% вищий, ніж відповідний показник у дівчаток. Індивідуальні темпи фізичного розвитку неоднакові. Є три основних варіанти, відмінність між якими легше показати на прикладі збільшення маси тіла.
 

Деякі хлопчики дуже інтенсивно розвиваються фізично в перші 3—4 місяці після народження; щомісячне збільшення маси у них може досягти 1,5—2,5 кг, так що на 3—4 місяць життя маса їхнього тіла нерідко перевищує 7—8 кг. Після 3—4 місяців темпи розвитку помітно знижуються, і в наступні місяці збільшення маси не перевищує 0,4— 0,6 кг. В інших хлопчиків розвиток відбувається рівномірніше — маса збільшується в середньому по 0,8—0,9 кг, і такі темпи зберігаються до 7—9 місяців. Нарешті, є порівняно невелика група дітей, які в перші 1—1,5 місяця розвиваються порівняно повільно, і пов’язано це майже завжди з тим, що їхній організм не може протягом деякого часу пристосуватися до умов годування і продуктів — материнського молока (при грудному годуванні) або годувальних сумішей (при змішаному чи штучному годуванні). Проте здебільшого їхній фізичний розвиток згодом вирівнюється, так що до року істотної різниці з масі тіла у хлопчиків усіх трьох груп немає, хоч хлопчики першої групи звичайно важать більше від інших (маса їх становить у середньому 11,5—12,5 кг).
 

Слід знати, що перші два варіанти фізичного розвитку цілком нормальні, і немає ніяких підстав обмежувати дитину в їжі через нібито занадто велике (на думку батьків, чи деяких медичних працівників) збільшення маси. Основне, що треба знати батькам,— збільшення маси тіла в перші місяці в нормі не повинне бути нижчим за 0,7—0,8 кг, а перевищувати цю вагу воно може в досить широких межах. Третій варіант є умовно патологічним, і в разі недостатнього збільшення маси в перший місяць (або навіть у перші два тижні) батьки мають обов’язково звернутися до спеціаліста за рекомендаціями щодо харчування дитини.
 

Нині маса тіла у немовлят подвоюється не до 6 місяців, як раніше, а в середньому до 4—4,5 місяців, потроюється не до року, а до 10—11 місяців. За перший рік життя маса тіла хлопчиків збільшується в середньому на 7,5—8 кг, зріст на 26—30 см, окружність грудної клітки на 12—14 см.
 

На другому році життя темпи фізичного розвитку знижуються, і протягом наступних років збільшення зросту становить у рік 5—7 см, маси близько 2 кг, окружності грудної клітки 1—2 см. Найменша інтенсивність фізичного розвитку у хлопчиків спостерігається в 11 років — безпосередньо перед початком статевого дозрівання.
 

З початком статевого дозрівання темпи фізичного розвитку знову зростають: збільшення зросту досягає 6—10 см, маси 4—6 кг, окружності грудної клітки 3—5 см за рік. Особливо швидко збільшується зріст і маса в період між 12 і 16 роками (становлячи в середньому близько 25— 27 кг і 25—35 см), але найвищого рівня фізичного розвитку чоловічий організм досягає після 20 років.
 

Збільшення маси й довжини тіла у хлопчиків і підлітків зазнав сезонних коливань. Найінтенсивніше збільшується маса в осінні місяці, з серпня до листопада, найменше — у весняні місяці й на початку літа. Навпаки, довжина тіла найзначніше збільшується з квітня по липень, тобто в місяці, коли вплив сонячного світла найсильніший, і менше — в осінні місяці.
 

До початку статевого дозрівання істотних відмінностей у розмірах і в масі тіла хлопчиків і дівчаток немає, але в ході його вони дедалі більше посилюються. До 10 років хлопчики трохи переважають дівчаток у довжині тіла, у масі — приблизно до 8,5 років. У зв’язку з більш раннім початком статевого дозрівання у дівчаток вони починають переважати хлопчиків у довжині тіла (від 10 до 13 років) і в масі (від 8,5 до 14 років). Проте після 12 років у дівчаток знижуються темпи збільшення зросту, а з 14 — темпи збільшення маси тіла. А хлопчики в цьому віці фізично розвиваються досить інтенсивно. Наприклад, між 15 і 16 роками збільшення маси тіла у них може досягати 6—7 кг на рік, зросту — 8— 9 см, окружності грудної клітки — 3—4 см; відповідні показники у дівчаток того самого віку становлять (за даними московських лікарів Т. С. Грачової, В. А. Мінкіної та ін.) 1,1 кг, 0,5 см і 8,8 см. Отже, відмінності в розмірах тіла юнаків та дівчат значніші, ніж хлопчиків і дівчаток при народженні: у 17 років маса тіла юнаків перевищує масу тіла дівчат приблизно на 12 %, зріст і окружність грудної клітки приблизно на 9 %.
 

Показники фізичного розвитку хлопчиків, підлітків, юнаків Москви подано на мал. 2 (за даними Г. С. Грачової, В. А. Мінкіної та ін.).

Фізичний розвиток хлопчиків

Добре помітна нерівномірність фізичного розвитку: збільшення зросту, маси тіла й окружності грудної клітки проходить нерівномірно; причому інтенсивність збільшення маси в будь-якому віці набагато вища, ніж зросту й окружності грудної клітки. Так, якщо маса тіла подвоюється, як уже зазначалося, до 4—4,5 місяців, а потроюється ще до року, то зріст подвоюється до 4 років, а потроюється лише до 12 років; окружність грудної клітки до 12 років тільки подвоюється, а на 17 років становить лише близько 240—250 % від окружності новонародженої дитини. Внаслідок цього пропорції тіла з року в рік змінюються і на 17 років значно відрізняються від пропорцій при народженні. Якщо в немовляти розміри голови (від підборіддя до найвищої точки тім’яної кістки) становлять приблизно чверть загальної довжини тіла, а довжина ніг близько 35—38%, то в дорослого чоловіка ці показники становлять відповідно 78 і половину довжини тіла.
 

Особливістю фізичного розвитку хлопчиків є більш виражене, ніж у дівчаток, тимчасове переважання збільшення довжини тіла над збільшенням маси і поперечних розмірів, а також більш виражений розвиток м’язової тканини. Особливо інтенсивно розвиваються м’язи після 13—14 років. Так, якщо маса м’язів щодо маси тіла становить у віці 15 років приблизно 33 %, то в 17—18 років вона досягає вже 44 %; між 15 і 18 роками відбувається значний приріст сили м’язів спини. Це пов’язано із зростанням їхньої маси, пружності й еластичності, зі зменшенням вмісту в них води і збільшенням вмісту білка. Водночас витривалість підлітків і юнаків у 16—19 років становить лише 75—85% витривалості дорослих, м’язові зусилля супроводяться в них більш вираженими енерговитратами, після роботи потрібен довший відновний період.
 

Фізичний розвиток підлітків відбувається неоднаковими темпами.
 

Одні підлітки розвиваються порівняно рівномірно, інші нерівномірно: спершу дуже витягуються і лише потім «набирають» поперечні розміри і масу. В процесі статевого дозрівання пропорції тіла підлітків дедалі більше набувають типово чоловічого характеру: порівняно більша, ніж у жіночої статі, довжина кінцівок, ширші плечі, спина, вужчий таз. Як уже зазначалося, сила і витривалість підлітків, юнаків неухильно зростають і статеве дозрівання на завершальному етапі його не супроводиться, як у дівчат, зниженням рухової активності.
 

Для висновку про ступінь фізичного розвитку дитини важливо знати час прорізування зубів. Здебільшого, перші молочні зуби з’являються в 7—8 місяців, і до року дитина має в середньому 8 зубів (по 4 різці зверху й знизу). До двох років зубів у нормі буває 16—20. На 6—7 році починається заміна молочних зубів постійними. Процес цей закінчується в основному до 12—13 років.
 

Збільшення довжини тіла припиняється в осіб чоловічої статі звичайно у 18—20 років, хоч до 24—25 років, коли повністю завершується скостеніння всіх частин скелета, довжина тіла може збільшуватися ще на 2—3 см. При цьому середній зріст дорослого чоловіка становить тепер приблизно 172 см, маса — 71—72 кг. Це найбільш сприятливе співвідношення довжини і маси тіла. Надалі, найчастіше після 30 років, нерідко відбувається подальше збільшення маси, проте це вже не може розцінюватися як продовження фізичного розвитку.

Категорія: Хлопчик, підліток, юнак | Переглядів: 535 | Додав: psychologia | Теги: Фізичний розвиток хлопчиків, розвиток хлопчиків