close

Статева потреба і статева поведінка

У кожної нормальної людини є дана природою потреба в продовженні роду. Проте на відміну від тварин вияв цієї потреби, діяльність, спрямована на її задоволення, втрачають свій виключно біологічний характер і набувають великого соціального змісту й значення. Ставлення чоловіка до жінки є одним з найважливіших показників того, якою мірою конкретну людину можна розглядати як повноцінну соціальну істоту, «на підставі цього відношення,— писав К. Маркс,— можна, виходить, судити про ступінь загальної культури людини» (Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. К., 1973, с. 546).
 

Як і будь-яку іншу, статеву потребу слід розглядати в двох аспектах: по-перше, це потреба, властива людині постійно, і, по-друге, це конкретний стан, який відчувається як статеве бажання й спонукає її до певного роду діяльності, що служить задоволенню цієї потреби, і в результаті її задоволення на певний час зникає.
 

Об’єктом статевої потреби для представників чоловічої статі є представник жіночої статі, якому притаманні, певні специфічні якості, по-перше, взагалі властиві жіночій статі і, по-друге, індивідуальні. У найбільш елементарному вигляді моментом задоволення статевої потреби є специфічне фізіологічне відчуття, що виникає у процесі статевого акту. Досягнення цього відчуття тимчасово усуває потребуючий стан і припиняє діяльність, яка приводить до його досягнення. Слід підкреслити принциповий момент — відчуття, що досягається під час статевого акту, не є емоція. Це специфічне, фізіологічне явище, результат статевої діяльності в її найбільш елементарному розумінні. Емоції ж, пов’язані зі статевими стосунками, являють собою явище значно вищого рівня. Специфічно статеві емоції — це вираження певного ступеня духовного розвитку людини, і далеко не у кожного вони виражені належною мірою.
 

З розвитком людини як особистості, водночас з її духовним збагаченням розвивається й збагачується статева потреба.
 

Хоч сам цикл потреби (виникнення стану потреби; діяльність, що служить його розрядці, тимчасовому усуненню; власне задоволення, що закріплює найбільш ефективні форми цієї діяльності) і лишається у всіх своїх структурних елементах незмінним, відбувається розвиток і збагачення кожного з них.

Категорія: Хлопчик, підліток, юнак | Переглядів: 621 | Додав: psychologia | Теги: статева поведінка, Статева потреба