close
На четвертому році життя темпи фізичного розвитку дитини трохи уповільнюються. Разом з тим зростає м'язова сила, спритність і координованість рухів. Вдосконалюється ходьба, біг. Діти навчаються скакати, долаючи невеликі перешкоди, залазити на драбину, зберігаючи рівновагу, рухатися по дошці чи колоді. Вони вже можуть, за допомогою відповідних вправ, кидати і ловити м'яч, попадати ним у ціль (в корзинку або ящик, поставлені на невеликій віддалі).

Відбувається дальше розширення словника. Крім назв предметів і дій, діти на четвертому році життя починають швидко оволодівати словесним позначенням відношень між предметами і явищами: ближче — далі, під — над, більше — менше, раніше — пізніше тощо. Неточність вимови окремих звуків поступово переборюється. Вдосконалюється граматична структура дитячих висловлювань. Підвищується роль слова в пізнавальній діяльності дитини і в регуляції її поведінки. Проте мова дитини цього віку є ще не досить зв'язною. їй ще важко об'єднувати окремі речення в цільну розповідь про побачене чи почуте.

Нові види діяльності, які тільки почали складатися на попередньому віковому етапі, при відповідній організації виховної роботи одержують дальший розвиток на четвертому році життя. Сюжетна рольова гра поступово витісняє більш примітивні форми ігор-маніпуляцій. У своїх іграх дитина четвертого року життя відтворює відомі їй події з життя сім'ї, дитячого садка, деякі види побутової праці навколишніх дорослих. Виникають невеликі групи дітей, які граються, під час гри вони розподіляють ролі і найпростіше узгоджують свої дії. Крім сюжетних ігор, дитина четвертого року життя із задоволенням займається іграми дидактичними, а також рухливими іграми.

Під впливом нових видів діяльності і спілкування з навколишніми дорослими у дітей на четвертому році життя інтенсивно розвивається сприймання, підвищується тривалість і точність запам'ятовування, складнішими стають процеси наочно-образного мислення. Дитина цього віку дуже емоціональна, і різноманітні почуття починають виникати в неї не тільки під впливом безпосередньо сприйманих обставин, але й подій уявлюваних, про які вона дізнається за описом дорослих або ж з прочитаних нею книг.

Дії дитини четвертого року життя косять у більшості випадків мимовільний характер. Проте при правильній організації виховної роботи вона поступово навчається підпорядковувати свою поведінку певним правилам, вимогам навколишніх, загальному задуму гри тощо.