close
Коли в корі великих півкуль головного мозку виникає збудження, воно не залишається на місці, а поширюється — іррадіює по корі. Те ж саме відбувається і з виникаючим гальмуванням.

З другого боку, збудження і гальмування мають здатність до зосередження — концентрації — в певній ділянці великих півкуль. Іррадіація нервових процесів призводить спочатку до генералізації (узагальнення) умовних рефлексів, концентрація — до їх подальшого уточнення, диференціювання.

Так, якщо систематично перед годуванням немовляти запалювати червону лампочку, то в нього поступово виробиться харчовий умовний рефлекс на червоний колір. Спочатку умовний рефлекс буде викликатися не тільки червоним, але й іншими кольорами (зеленим, білим тощо). Це явище називається генералізацією рефлексу і пояснюється тим, що збудження розливається, іррадіює на ряд суміжних ділянок зорового центру мозкової кори. Проте якщо появу червоного кольору супроводити годуванням, а показ інших кольорів не підкріплювати їжею, то поступово реакція на інші кольори загальмується, і дитина зрештою буде реагувати тільки на червоний колір. Це показує, що в результаті концентрації збудження в строго обмеженій ділянці зорового центру відбулося диференціювання умовного рефлексу.

Іррадіацією і концентрацією нервових процесів пояснюються деякі складні психічні явища. Так, іррадіація збудження є причиною розпливчастості, неточності уявлень, що виникають на початку ознайомлення з яким-небудь предметом. Концентрація збудження є фізіологічним механізмом уточнення наших відчуттів, сприймань, уявлень.

Важливу роль у вищій нервовій діяльності відіграє закон взаємної індукції, який визначає взаємодію процесів збудження і гальмування. Ділянка великих півкуль, що перебуває, в збудженні, гальмує діяльність інших ділянок. Навпаки, якщо в одних мозкових ділянках виникає гальмування, то воно, за законом індукції, викликає збудження в інших.

Закон індукції дає можливість фізіологічно пояснити деякі складні психічні явища, наприклад зосередженість уваги.

Дитина, яка дуже захопилась якою-небудь грою, на деякий час забуває про все, що її оточує, перестає помічати ряд явищ, що в даний час відбуваються. Очевидно, сильний осередок збудження, який виник у зв'язку з даною діяльністю дитини в певних ділянках мозку, загальмував роботу всіх інших відділів великих півкуль.