close
Беручи різноманітну участь у житті суспільства, засвоюючи прийняті в даному суспільстві моральні норми поведінки, людина починає розуміти і почувати свої обов'язки перед суспільством та іншими людьми. Вона виявляє позитивне емоційне ставлення до вчинків, які відповідають моральним вимогам, і негативне — до вчинків, які їм не відповідають.

Так, ми захоплюємося самовідданою працею людей, які виконують свій обов'язок перед  державою, і глибоко обурюємося підступами  — паліїв війни. Ми відчуваємо моральне задоволення, бездоганно виконавши свої суспільні обов'язки, і переживаємо докори совісті, якщо ці обов'язки виконуються не досить добре.

Такі почуття називаються моральними. Моральні почуття розвиваються і змінюються в процесі історичного розвитку суспільства. В капіталістичному суспільстві, де існують непримиренні класові суперечності, у представників буржуазії і пролетаріату виникають різні політичні й моральні уявлення, а також різні моральні почуття.

Наприклад, дії якого-небудь підприємця, який, безжалісно експлуатуючи робітників, одержує грандіозні прибутки, викликають почуття захоплення і заздрості в інших капіталістів і почуття ненависті та обурення у трудящих.

У Радянському Союзі, де люди об'єднані великою метою будівництва комунізму, створюється морально-політична єдність радянського народу, спільність моральних понять, уявлень і почуттів у всіх радянських людей.

Передова радянська людина керується високими принципами комуністичної моралі. Вона вважає моральним те, що сприяє справі миру в усьому світі, те, що зміцнює могутність нашої Батьківщини, те, що служить інтересам простих людей-трудівників. Вона це не тільки розуміє, але й почуває, переживає. Вона співчуває таким вчинкам, які допомагають будувати та, створювати нові,  відносини між людьми, і виявляє гнів і обурення до всього того, що шкодить радянському суспільству, що заважає його рухові вперед. 

Розвиток високих моральних почуттів має важливе значення в діяльності радянської людини, допомагаючи їй правильно оцінювати різні дії оточуючих людей і самій поводитися відповідно до вимог комуністичної моралі.

До моральних почуттів належать почуття обов'язку, дружби і товаришування, чесності й правдивості, любові до праці тощо.

Ці почуття залежно від умов життя і виховання досягають різного ступеня розвитку у різних людей. Одні люди дуже емоційно ставляться до різних позитивних і негативних явищ суспільного життя, інші сприймають все те, що не стосується їх особисто, холодно і байдуже. Високий розвиток моральних почуттів є дуже важливою якістю людини.
 
Вони спонукають її активніше брати участь у житті та діяльності навколишніх людей, палко боротися з усякою несправедливістю і неправдою, гаряче ставитися до виконання своїх моральних обов'язків.

Моральні почуття тісно пов'язані з почуттями естетичними, які полягають в емоційній оцінці різних фактів життя та їх відображення в мистецтві як чогось красивого, прекрасного або, навпаки, некрасивого, огидного.

Подібно до моральних почуттів почуття естетичні мають суспільну природу.

Багато чого, що здається прекрасним представникам експлуататорських класів капіталістичного суспільства, переживається радянською людиною як грубе і огидне. Почуття прекрасного викликають у  людини такі твори мистецтва, які не тільки мають красиву форму, але й насичені разом з тим передовими ідеями, правдиво відображують навколишню дійсність.

Близьке відношення до моральних і естетичних почуттів мають почуття інтелектуальні, які виникають у процесі пізнання людиною навколишньої дійсності. До них належать почуття здивування, сумніву, а також упевненості в істинності якогось уявлення, поняття чи судження.

Інтелектуальні почуття відіграють важливу роль у нашій розумовій діяльності. Для радянської людини характерна глибока любов до істини, огида до всякого роду забобонів і марновірств, почуття нового, пристрасне прагнення до наукового пізнання дійсності, щоб змінити цю дійсність відповідно до завдань будівництва комунізму.

Моральні, естетичні та інтелектуальні почуття не дані людині від народження. Вони формуються в процесі життя, під впливом виховання.

Привчаючи дітей керуватися у своїй поведінці високими принципами комуністичної моралі, ознайомлюючи їх з красою рідної природи і високохудожніми творами мистецтва, розвиваючи в них прагнення до знань, любов до праці, батьки і вихователі формують у них ті почуття, без яких неможлива творча діяльність майбутнього громадянина нашого суспільства.