close
Увага характеризується різними ступенями стійкості. Одна дитина зосереджується протягом значного часу на виконанні якої-небудь справи, інша швидко відвертається, щохвилини переходить від одного заняття до іншого.

Стійкість уваги характеризується часом, на протязі якого людина зосереджується на одному предметі або на одній якій-небудь справі.

Стійкість уваги відіграє важливу роль у житті людини. Без уміння зосередитися досить довго на якому-небудь об'єкті неможливо ні гратися, ні вчитися, ні тим більше займатися якою-небудь суспільно корисною трудовою діяльністю.

Стійкість уваги залежить як від особливостей об'єкта, на яки и вона скерована, так і від роботи, виконуваної з цим об'єктом.

Важко зосередитися протягом значного часу на якому-небудь бідному особливостями, мало змістовному об'єкті. Так, важко примусити себе дивитись довго на олівець або слухати монотонний звук годинника.

Інша справа, коли перед нами виявляється який-небудь багатий властивостями об'єкт, який дає нам все нові враження. Легко, наприклад, годинами читати змістовну книгу або ж довго споглядати мальовничий пейзаж.

Однак для того щоб виявити різноманітні особливості об'єкта, які могли б довгий час привертати до себе увагу, необхідно не залишатись пасивним, а вступати в активне, діюче відношення до цього об'єкта. Дитина, яка не тільки пасивно споглядає предмети, що перед нею знаходяться, а грається з ними, споруджує з них різні будівлі, зосереджує на них свою увагу на довший час, виявляє стійкішу увагу.

Другою особливістю уваги є її обсяг. Людина не може сприймати чи мислити незліченну кількість об'єктів, у кожному даному випадку вона зосереджується на обмеженій їх кількості.

Обсяг уваги характеризується кількістю об'єктів, які можуть бути сприйняті одночасно.

Так, якщо показати дітям на мить таблицю із зображенням ряду предметів, то залежно від віку та індивідуальних особливостей деякі з  них помітять більшу кількість об'єктив, інші ж — меншу. Обсяг їх уваги буде різним.

Обсяг уваги в значній мірі залежить від того, наскільки пов'язані між собою відповідні об'єкти. Так, дуже важко сприйняті і запам'ятати показані на мить п'ять-шість букв, якщо вони ніяк не пов'язані одна з одною. Але якщо та ж кількість букв буде складати яке-небудь слово, то ми запам'ятаємо їх при тих же умовах без особливих зусиль.
Уміння виявляти зв'язки між навколишніми предметами, яке формується у дитини поступово, приводить до збільшення обсягу дитячої уваги.

З обсягом уваги тісно пов'язаний розподіл уваги.

Розподіл уваги характеризується кількістю дій, які людина може виконувати одночасно.

Вміння розподіляти свою увагу відіграє велику роль у багатьох випадках діяльності людини — в праці робітників-багатоверстатників, водіїв машин, педагогів. Наприклад, вихователь, який веде бесіду в групі, повинен одночасно думати про зміст розповіді, стежити за побудовою своєї мови і спостерігати за поведінкою дітей.

Розподіл уваги багато в чому залежить від ступеня оволодіння даними діями. Чим більше нам знайома яка-небудь дія, чим звичайнішою вона нам стала, тим легше її сполучати з виконанням якої-небудь іншої дії. Тому молодші діти, які володіють ще малою кількістю умінь і навичок, звичайно менш здатні до розподілу уваги, ніж старші.

На основі свого власного досвіду ми знаємо, ідо початок всякої нової справи завжди пов'язаний з певними труднощами: «Аби почати, а там воно і піде» — говорить старе прислів'я.

Приступаючи до якого-небудь твору чи підготовки публічної доповіді, ми відчуваємо, що спочатку справа якось не ладиться, і тільки поступово ми в неї втягуємося, починаємо виконувати її легше, без напруження. Виникаючі при цьому труднощі в значній мірі пов'язані з необхідністю переключити увагу, перенести її з одного об'єкта на інший.

Переключенням уваги називається зміна її спрямованості, її перехід з одного об'єкта на інший.
Високий розвиток здатності до переключення уваги особливо необхідний у тих випадках, де треба негайно реагувати на несподівано змінювані подразники. Таке завдання виникає перед шофером, льотчиком, вагоновожатим.

Так само як і інші властивості уваги, переключення розвивається під впливом виховання. У різного роду іграх і вправах, які вимагають від дитини швидкого орієнтування в несподіваних амінах обстановки, у неї формується здатність до переключення уваги.