close
Як уже було сказано, відчуття, що виникли в результаті дії м'язових подразнень на руховий аналізатор, відіграють вирішальну роль у виконанні різноманітних рухів, в оволодінні різноманітними руховими навичками, беруть участь разом з шкірними відчуттями в різноманітних процесах відображення зовнішнього світу, у формуванні правильних уявлень про його властивості. Тому виховання цих відчуттів також має важливе значення.

Протягом дошкільного віку відбувається значний розвиток рухових відчуттів. Про це свідчить підвищення точності й вправності виконуваних дітьми рухів, а також збільшення швидкості утворення різних рухових навичок, що вимагає аналізу подразнень, які йдуть від працюючих м'язів і суглобів, і зв'язування їх між собою, а також з різноманітними сигналами зовнішньої дійсності.

Слід, проте, відзначити, що коли великі, але такі, які не вимагають значного фізичного напруження, рухи (наприклад, рухи, здійснювані при ходьбі, бігу, танцях) здійснюються дошкільниками відносно легко, то точне виконання дрібних ручних рухів (необхідних наприклад, при письмі, шитті, малюванні тощо) являє для них значні труднощі. Це показує, що робота рухового аналізатора не досягла в цьому віці ще своєї досконалості.

Про розвиток рухових відчуттів у дошкільників говорять також такі факти.

Спостереження над оцінками дітей ваги порівнюваних тягарів (яка коробочка важча?), які залежать від точності руховий і почасти шкірних відчуттів, показали, що в дошкільному віці ці оцінки зменшуються більше, ніж у два рази (в середньому від 1/15 до 1/35 порівнюваної ваги), тобто, що чутливість до розрізнення ваги підвищується.

Важливу роль у розвитку рухових відчуттів відіграють рухливі ігри, ритміка, прості гімнастичні вправи, а також малювання, ліплення, конструювання і навчання елементарних трудових навичок.

Разом з руховими відчуттями розвиваються в дошкільному віці і відчуття шкірні. Підвищується чутливість до слабких, ледве помітних дотикань до шкіри. Зростає точність сприйняття фактури, форми, розміру предметів при дотиканні. Так, наприклад, дошкільник можуть не дивлячись визначити навпомацки, з якого матеріалу зроблений даний предмет, гладенька чи шорстку в нього поверхня, яка в нього форма тощо. Оскільки відчуття дотикове ґрунтується на поєднанні шкірних і рухових відчуттів, його вдосконалення в дошкільному віці свідчить про розвиток цих відчуттів.

Дошкільні роки є періодом, коли відчуття дитини продовжують швидко розвиватися. Ступінь розвитку в цьому віці тих чи інших відчуттів прямо залежить від діяльності дитини, яку організовують педагоги або батьки з метою сенсорного виховання.