close
Спочатку в дитини має місце тільки мимовільна увага. В перші місяці життя увагу дитини привертають різні сильні подразники (наприклад, голосні звуки, яскраве світло) і різні зміни зовнішньої обстановки (наприклад, перехід від темноти до світла), рухомі об'єкти (наприклад, блискуча кулька, яку пересувають у полі її зору).

Особливе значення в організації уваги немовляти мають ті об'єкти і ті властивості, які безпосередньо пов'язані з задоволенням його органічних потреб. Так подразники, зв'язані з харчуванням або ж ті, що шкідливо впливають на організм (наприклад, больові подразники), викликають на себе орієнтувальні реакції в першу чергу і змінюють характер його поведінки.

Внаслідок нагромадження життєвого досвіду, внаслідок утворення в головному мозку дитини тимчасових зв'язків, все більша кількість предметів, що оточують дитину, починає привертати її увагу.

Розвиток мимовільної уваги тісно пов'язаний з формуванням дитячих інтересів.

Поява потреби в спілкуванні з іншими людьми, виникнення інтересу до їх дій, до їх мови приводить до того, що увага дитини починає привертатися більш широким колом явищ навколишньої дійсності. Дитина другого року життя може вже досить довго возитися з яким-небудь предметом, уважно розглядати яку-небудь іграшку, зосереджено стежити за мовою і вчинками навколишніх поділі.

У міру того як діти оволодівають мовою, виникає можливість привертати їх увагу до тих чи інших предметів і явиш, за допомогою слова. Так, у ранньому віці виникають необхідні передумови для формування на наступному ступені розвитку довільної уваги.