close
На початок дошкільного віку зовнішні сприймаючі апарати дитини вже цілком сформовані. Однак це не означає що відчуття у дітей - дошкільників не розвиваються. Навпаки, в дошкільному віці відчуття продовжують швидко вдосконалюватися насамперед за рахунок розвитку й ускладнення діяльності центральної частини аналізаторів, що призводить до підвищення чутливості до більш тонкого розрізнювання властивостей навколишніх предметів і явищ.

Зростаюча участь другої сигнальної системи в процесах аналізу робить відчуття точнішими, а разом з тим надає їм свідомого характеру.
 
Інтенсивно розвиваються у дітей віком 3—7 років зорові відчуття, відчуття слухові, а також відчуття шкірні й рухові.

Тому що відчуття є єдиним джерелом нашого пізнання всього навколишнього, то виховання дітей у дошкільному віці обов'язково включає в себе завдання сенсорного виховання, тобто завдання, суть якого полягає в тому, щоб активно розвивати у дітей відчуття. 

Крім спеціальних вправ у розрізнюванні кольорів, звуків, запахів тощо, важливу роль у розвитку відчуттів відіграють заняття з рідної мови, музики, малювання, ліплення, конструювання тощо. 

Сенсорне виховання спирається на знання загального ходу розвитку відчуттів у дошкільному віці і на знання тих умов, від яких цей розвиток залежить.