close
Для того щоб виконувати будь-яку справу: пошити плаття, зробити стіл, виростити рослину, написати твір,— треба уявити собі, якими вони будуть, уявити собі можливі результати своїх дій.

Уява входить складовою частиною в найрізноманітніші види діяльності. Дуже яскраво вона виступає в процесі художньої творчості. Проте невірно було б думати, що уява потрібна тільки художникові, письменникові чи артистові. «Даремно думають,— говорив Ленін,— що вона (фантазія.— О. 3.) потрібна тільки поетові. Це дурний забобон! Навіть в математиці вона потрібна, навіть відкриття диференціального і інтегрального числення неможливе було б без фантазії».

Істотне значення має уява і в практичній діяльності. Створюючи яку-небудь машину чи споруджуючи яку-небудь будівлю, робітник та інженер заздалегідь уявляють собі продукт своєї діяльності і діють відповідно до цього уявлення.

Уява, відіграючи важливу роль у діяльності людини, в процесі цієї діяльності змінюються i розвивається.

Підкоряючи собі природу в процесі праці, людина повинна ставити все складніші цілі, передбачати все найвіддаленіші наслідки своїх дій. Під впливом практичної необхідності, під впливом вимог трудової діяльності розвивалось у людини вміння уявляти собі речі, які раніше не сприймалися, розвивалась уява. Перетворення дійсності в процесі праці породило в людині здатність перетворювати її спочатку в думці, в уяві. Уява має тим більше значення, чим більше в праці творчих елементів, чим менше вона зводиться до простого повторення колишніх, вже відомих дій.

Це яскраво виявляється в трудовій діяльності радянських людей. У передовиків виробництва і новаторів сільськогосподарської праці виявляється творча уява, спрямована на вироблення нових методів виробництва, на підняття продуктивності праці, на підвищення врожайності.

Людина, на відміну від тварини, здатна заздалегідь уявити собі результати своїх дій. «Павук,— пише К. Маркс,— робить операції, що нагадують операції ткача, і бджола побудовою своїх воскових комірок лишає позаду деяких людей-архітекторів. Але й найгірший архітектор від найкращої бджоли з самого початку відрізняється тим, що, перше ніж будувати комірку з воску, він уже збудував її у своїй голові. В кінці процесу праці виходить результат, який уже на початку цього процесу був в уяві робітника, тобто ідеально».

Для того щоб уява досягла у дорослої людини досить високого ступеня розвитку, необхідно починати її формування вже в дошкільному віці.

Творчі ігри, конструювання, малювання та інші види діяльності, які сприяють розвиткові дитячої уяви, мають важливе значення в підготовці дитини до шкільного навчання і до наступної трудової діяльності.