close
У кожний даний момент на нас діє безліч навколишніх предметів і явищ. Але не всі ці предмети і явища однаково нами відображуються. Одні предмети викликають у нас живі орієнтувальні реакції. Ми пильно їх розглядаємо, пробуємо їх на дотик, прислуховуємося до звуків, що виходять від них, внаслідок чого ці предмети ясно й чітко сприймаються нами. Інші ж не викликають таких живих орієнтувальних реакцій, не піддаються ретельному дослідженню і тому сприймаються невиразно або ж зовсім не сприймаються. Інакше кажучи, ми звертаємо увагу на одяг і предмети і виявляємося неуважними до інших.

Увага є психічна діяльність, яка полягає is орієнтуванні на навколишні предмети і явища і приводить до найголовнішого і на й чіткішого їх відображення в мозку людини.

Спочатку увага викликається появою нового об'єкта, різною роду змінами в навколишній обстановці. Так, уже немовля при сильному звукові або світлі, що зненацька спалахнуло, повертає голову в бік нового подразника, фіксує його поглядом, протягує ручку в його бік тощо. Проте коли цей подразник буде багато разів повторюватися і втрачати свою новизну, то він перестане привертати увагу немовляти. Слід відзначити, що момент новизни відіграє дуже важливу роль в організації уваги на всіх ступенях розвитку дітей. Відомо, що й дорослій людині дуже важко зосередити свою увагу на одноманітному, бідному деталями матеріалі.

Якщо на ранніх ступенях розвитку увага .може бути викликана лише предметами, які сприймаються безпосередньо, то па більш високих ступенях вона спрямовується також на уявлювані або мислимі об'єкти. Так, старші діти, а тим більше дорослі можуть абстрагуватися від тих умов, у яких в даний момент знаходяться, і зосереджуватися на пережитих раніше подіях або ж на змісті розв'язуваного ними мислительного завдання.

Увага відіграє дуже важливу роль у пізнанні навколишньої дійсності та в практичній діяльності людини. З усієї сукупності діючих у данин момент на людину подразників найповніше й найчіткіше сприймаються, а також запам'ятовуються ті, які привертають її увагу. Увага, таким чином, необхідна в усій пізнавальні діяльності.

Разом з тим увага до найістотніших властивостей навколишніх предметів дозволяє найкращим чином врахувати їх у практичній діяльності, організовує що діяльність відповідно до особливостей обстановки і завдань, що стоять перед людиною.