close
До числа психічних властивостей, які характеризують особистість, входять поряд з потребами й інтересами людини також її здібності й обдарованість.

У буденному житті часто говорять, що така ось дитина виявляє здібності до музики, а така ось — до малювання або математики.

Що ж таке здібності?

Здібностями називаються окремі психічні властивості, які є умовами успішного виконання якоїсь однієї або кількох діяльностей.

Здібністю ми називаємо, наприклад, музикальний слух, який необхідний у діяльності композитора, або спостережливість, яка має важливе значення в діяльності колгоспника, вченого, письменника, педагога.

Наявність окремої здібності ще не може забезпечити успішного виконання якоїсь діяльності. Для цього потрібен розвиток цілого ряду здібностей.

Своєрідне сполучення здібностей, яке забезпечує людині можливість успішного виконання якоїсь діяльності, називається обдарованістю.

Для творчості письменника, наприклад, необхідні спостережливість, образна пам'ять, творча уява і ряд інших здібностей.

Високий ступінь розвитку обдарованості називається талантом.

Здібності не дані людині в готовому вигляді, від народження,— вони формуються залежно від умов життя і виховання.

Тільки невтомні наукові дослідження можуть розвинути здібності вченого. Тільки натхненна творча праця допомагає оформитися талантові художника. Хоч загальна здібність до якоїсь діяльності не збігається з окремими знаннями і вміннями, необхідними для її виконання, між ними існує тісний зв'язок. Набування знань і вмінь, необхідних для виконання якоїсь діяльності, сприяє формуванню здібностей до цієї діяльності. Тому, для того щоб розвинути, наприклад, здібність до малювання, треба в першу чергу вчити дитину малювати, вчити її спостерігати навколишню дійсність, правильно передавати те, що вона бачить в лінії, в кольорі тощо.

З другого боку, розвиток здібностей допомагає дальшому набуванню знань і вмінь у цій галузі. Так, дитина з розвиненими математичними здібностями швидко засвоює новий прийом обчислення; дитина з розвиненими музикальними здібностями легко засвоює нові музичні твори тощо.

Велике значення для розвитку здібностей має формування інтересу до відповідної діяльності.

При наявності сильного і стійкого нахилу до якої-небудь справи людина, яка навіть не виявляла спочатку скільки-небудь значних здібностей до її виконання, може згодом досягти великих результатів, розвинути в собі відповідні здібності.

«Талант розвивається із любові до справи»,— писав М. Горький. Дійсно, гаряча любов до своєї справи, глибокий інтерес до неї заставляють людину завзятіше, напруженіше нею займатися і тим самим енергійно вправляти і розвивати свої здібності. Тому педагог, який прагне розвинути у своїх вихованців певні здібності, повинен домагатися того, щоб відповідна діяльність була захоплююча для дитини, щоб вона виявляла до неї певний інтерес. У дошкільному віці цьому допомагає надання навчальним вправам цікавої форми, включення їх у змістовну гру тощо.

Розвиток людських здібностей складає найважливіше завдання виховання. При цьому не можна обмежуватися лише вдосконаленням тих здібностей, які на час вступу дитини до дитячого садка або школи досягли певного ступеня розвитку. Необхідно домагатися всебічного розвитку здібностей, так щоб дитина, ставши дорослою, не була прив'язана до однієї справи, до однієї професії, а могла б брати всебічну участь у житті нашого суспільства.